Försäkringsförvaltning

Utveckling

Fondguide Försäkring Offensiv

AprilMars2023
(30/04)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv1,7%0,4%8,5%196,3%
Index Offensiv*1,0%1,0%7,3%152,8%

Fondguide offensiv – Historisk avkastning

ÅrOffensiv Index*
2022-8,5%-10,6%
202118,17%23,10%
20205,42%4,99%
201928,0%24,2%
2018-0,9%-4,1%
20178,9%9,6%
20167,9%10,8%
20153,7%1,4%

* Index består från 2018-10-17 av 40% MSCI Sweden Net TR, 26% MSCI The World Index Net TR, 16% MSCI Emerging Market Net TR, 9% OMRX T-Bill, 9% OMRX T-Bond. Innan dess av 40% MSCI Sweden Net TR, 24% MSCI The World Index Net TR, 16% MSCI Emerging Market Net TR, 10% OMRX T-Bill, 10% OMRX T-Bond.
** Startdatum för alla portföljerna är 2012-06-30