IPS

Intern instruktion för Individuellt Pensionsparande

För att flytta en kunds IPS till Indecap använd följande blanketter:

Alla blanketter, utom kundens kopior (allmänna villkor, avtal om IPS), ska skickas till Indecap på följande adress:

Indecap AB
Kungsgatan 24
111 35 Stockholm

KIID-dokument

Produktblad