Fonder & Hållbarhet

Indecaps fonder och vårt hållbarhetsarbete inom dessa fonder sköts av Indecap Fonder. Söker du information om detta hittar du det på Indecap Fonders hemsida.