IRIS Q&A

IRIS är Indecap ABs robotrådgivare som riktar sig till privatpersoner från 18 år och uppåt. Genom att besvarar frågorna kommer IRIS att presentera ett investeringsförslag. Förslaget baseras på hur du svarar på frågorna vilka tillsammans skapar en investeringsprofil. För att IRIS ska kunna ge ett så passande investeringsförslag som möjligt till dig som kund är det viktigt att uppgifter som lämnas är korrekta och fullständiga när tjänsten nyttjas. Investeringsförslaget som IRIS ger baseras endast på de svar som du lämnar. Frågorna inkluderar bl a syfte med investeringen, vilja till risk för möjlighet till avkastning och placeringshorisont. Förslaget presenteras i tillgångsslag och underliggande fondplaceringar. Därefter besvaras kundkännedomsfrågor och ett regelbundet sparande och engångsplacering kan startas. Fonderna förvaras i ett investeringssparkonto i vilket innehavet schablonbeskattas. Via vår hemsida eller app kan du som kund sedan logga in för att följa investeringen. Indecap AB är ansvarig för all bedömning och rådgivning avseende lämplig fondplacering.

Ditt fondinnehav förvaras inom ett Investeringssparkonto (ISK) och detta schablonbeskattas. Detta betyder att hela innehavet beskattas årligen och när du gör förändringar eller tar ut dina pengar är de skattade och klara. Vi rapporterar schablonskatten så att den finns förtryckt i din deklaration.

Ja, du kan ta fram en ny riskprofil för ditt sparande genom att besvara Iris frågor på nytt. Hela innehavet och nysparande kommer att fördelas enligt den nya fondfördelningen. Ändra riskprofilen genom att gå in under fliken Månadssparande och tryck på knappen Ändra sparande och vidare till Ändra din riskprofil.

Ja, det är ett perfekt tillvägagångssätt att ha separata Iris-avtal med olika sparsyfte och där riskprofilerna kan komma att se olika ut. Exempelvis privat pensionssparande, barnsparande och målsparande. Du öppnar flera Iris-avtal genom att trycka på ditt avtalsnummer i menyfältet och därefter på Öppna nytt ISK.

Ja, du kan sälja av ditt fondinnehav när du vill. Man bör vara medveten om att när man investerar med risk så kan värdet på ditt innehav både öka och minska i värde och historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling, det är därför inte garanterat vid försäljning att man får tillbaka investerat belopp. Det tar ca fyra arbetsdagar att få pengarna utbetalda till ditt bankkonto.

Nej, pengar som sätts in till IRIS-konton investeras enligt vald fondfördelning så fort pengarna kommer in till kontot.

Ja, under fliken Inbetalning/utbetalning kan du registrera en inbetalning, pengarna dras från det bankkonto som du har anslutit. Det kan ta upp till två vardagar innan dragningen från bankkontot genomförs.