Välj fritt bland världens 195 635 fonder. Eller låt bli.

IRIS

De flesta vet vikten av att spara och investera sina pengar. Däremot är det betydligt färre som känner sig bekväma med att själva sätta samman en bra och balanserad fondportfölj att placera sina sparpengar i.

Med Iris får du hjälp med detta. Hon kommer att ställa frågor för att kunna föreslå en lämplig risknivå utifrån dina önskemål och ekonomiska situation. Om du sedan startar ett månadssparande kommer dina pengar automatiskt att investeras utifrån den risknivån i fonder med olika inriktningar.

Iris gör jobbet och håller koll på dina investeringar så du inte behöver. Hon hjälper dig inte bara med att välja tillgångsfördelning och välbalanserade fonder utan följer även upp investeringarna med ombalanseringar och önskad risknedtrappning.

IRIS är kort och gott en smart ISK tjänst som hjälper dig att investera dina pengar. Snabbt, enkelt och tryggt.

Kvalificerad analys

För att nå bästa möjliga resultat lägger vi dagligen stor kraft på att bevaka, analysera och utvärdera fonder. Siffror, nyckeltal, aktieinnehav, kursavvikelser, o s v… Men vi nöjer oss inte där. Vi tittar minst lika noggrant på förvaltarna, att de lever upp till våra högt ställda krav. Bakom varje framgångsrik fond finns det alltid en duktig förvaltare. I slutänden är det trots allt människor som skapar avkastning och resultat.