Avkastning & Utveckling

 OktoberSeptember2022 (31/10)Risk**Fondavgift***
Indecap Guide 2*6,6%-5,6%-11,6%
15,30,37%
Fondval Offensiv6,0%-5,1%-10,6%
14,10,36%
Fondval Bas 5,2%-4,5%-9,2%
12,30,34%
Fondval Försiktig1,7%-1,6%-3,1%
4,50,26%
Indecap Guide 1*1,1%-1,1%-2,1%
3,40,25%

* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.