Avkastning & Utveckling

OktoberSeptember2023 (31/10)Risk**Fondavgift***
Indecap Guide 2*-1,8%-2,9%7,1%
13,00,36%
Fondval Offensiv-1,6%-2,7%6,8%
11,90,35%
Fondval Bas -1,3%-2,5%6,5%
10,20,33%
Fondval Försiktig0,1%-1,3%4,8%
3,30,26%
Indecap Guide 1*0,3%-1,1%4,5%
2,40,26%

* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.