Avkastning & Utveckling

AprilMars2023 (30/04)Risk**Fondavgift***
Indecap Guide 2*2%0,4%9,9%
13,20,36%
Fondval Offensiv1,9%0,4%9,3%
12,10,35%
Fondval Bas 1,8%0,5%8,4%
10,40,33%
Fondval Försiktig1,3%0,8%4,4%
3,30,26%
Indecap Guide 1*1,2%0,9%3,8%
2,30,26%

* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.