Avkastning & Utveckling

 DecemberNovember2021 (31/12)Risk**Fondavgift***
Indecap Guide 2*4,79%1,51%23,13%
14,00,37%
Fondval Offensiv4,40%1,37%20,98%
12,90,36%
Fondval Bas 3,82%1,17%17,80%
11,250,34%
Fondval Försiktig1,30%0,29%4,79%
4,270,26%
Indecap Guide 1*0,91%0,15%2,89%
3,320,25%

* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.