Avkastning & Utveckling

 September Augusti 2021 (30/9)Risk**Fondavgift***
Indecap Guide 2*-3,02%-0,27%13,51%
15,20,37%
Fondval Offensiv-2,75%-0,23%12,32%
13,90,36%
Fondval Bas -2,34%-0,16%10,56%
12,130,34%
Fondval Försiktig-0,57%0,12%3,10%
4,480,26%
Indecap Guide 1*-0,30%0,16%1,98%
3,430,25%

* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.