Avkastning & Utveckling

AprilMars2024 (30/4)Risk**Fondavgift***
Indecap Guide 2*0,6%5,3%10,9%
12,30,36%
Fondval Offensiv0,5%4,9%10,0%
11,30,35%
Fondval Bas 0,5%4,3%8,7%
9,80,33%
Fondval Försiktig0,2%1,9%3,2%
3,40,26%
Indecap Guide 1*0,1%1,5%2,4%
2,50,26%

* Fondval Individuell består av en individuell fördelning mellan fonderna Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk för de senaste 36 månaderna.
*** Fondavgiften beräknas månadsvis efter att rabatterna är avdragna.