Blanketter

Blanketter

Risknedtrappningen är individuell och kunden väljer numera själv när den ska börja samt hur många år den ska pågå. Standardförfarandet som man får om man bara kryssar i att kunden vill ha risknedtrappning, utan att specificera mellan vilka år, innebär att kundens risknedtrappning pågår mellan kunden är 56-75 år. Då kommer risknedtrappningen se ut på det sätt som pdf:en här nedan visar.