IPS

IPS Individuella

Individuella portföljen – Avkastning 2021

OktoberSeptember2023
(31/10)
Sedan start**Risk***
Guide 2*-1,9%-3,0%6,4%244,4%12,7
Guide 1*0,4%-1,1%4,2%36,6%2,6

* Den Individuella portföljen består från och med 2018-10-17 av en individuell fördelning mellan Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Tidigare bestod portföljerna av Fondguide Aktie och Fondguide Balans.

 

Individuella portföljen – Historisk avkastning

ÅrGuide 1Guide 2
2022-1,8%-10,3%
20212,53%22,36%
2020 0,3%7,3%
2019 6,2%35,5%
2018 0,9%-0,6%
2017 1,8%12,3%
2016 3,9%14,6%
2015 2,0%9,5%
2014 6,6%21,4%
2013 6,2%19,6%
2012** 1,3%6,0%