IPS

IPS Individuella

Individuella portföljen – Avkastning 2021

December November 2022
(31/12)
Sedan start**Risk***
Guide 2*-3,5%5,8%-10,3%223,9%12,8
Guide 1*-0,3%1,2%-1,8%31,1%2,6

* Den Individuella portföljen består från och med 2018-10-17 av en individuell fördelning mellan Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Tidigare bestod portföljerna av Fondguide Aktie och Fondguide Balans.

 

Individuella portföljen – Historisk avkastning

ÅrGuide 1Guide 2
20212,5322,36
2020 0,3%7,3%
2019 6,2%35,5%
2018 0,9%-0,6%
2017 1,8%12,3%
2016 3,9%14,6%
2015 2,0%9,5%
2014 6,6%21,4%
2013 6,2%19,6%
2012** 1,3%6,0%