Försäkringsförvaltning

Utveckling

Fondguide Försäkring Försiktig

 OktoberSeptember2021
(31/10)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig0,01%-0,60%2,84%
45,88%
Index Försiktig*0,60%-1,20%3,24%35,28%

Fondguide försäkring försiktig – Historisk avkastning

ÅrFörsiktigIndex
201911,0%8,9%
2018-1,0%-1,4%
20173,5%2,2%
20160,6%4,2%
20151,1%0,5%

* Index består sedan 2019-11-15 av 5% MSCI Sweden Net TR, 12% MSCI The World Index Net TR, 2% MSCI Emerging Market Net TR, 40,5% OMRX T-Bill, 40,5% OMRX T-Bond. Sedan 2018-10-17 av 10% MSCI Sweden Net TR, 14% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 36% OMRX T-Bill, 36% OMRX T-Bond. Innan dess av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.
** Startdatum för alla portföljerna är 2012-06-30