Försäkringsförvaltning

Utveckling

Fondguide Försäkring Individuell

Individuella portföljen – Avkastning 2021

MajApril2024
(31/5)
Sedan start**Risk***
Guide 2*0,9%0,5%11,6%314,0%12,5
Guide 1*0,3%0,1%2,5%42,8%2,6

* Den Individuella portföljen består från och med 2018-10-17 av en individuell fördelning mellan Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Tidigare bestod portföljerna av Fondguide Aktie och Fondguide Balans.

Individuella portföljen – Historisk avkastning

ÅrGuide 1Guide 2
20236,6%15,5%
2022-1,8%-10,3%
20212,53%22,36%
2020 0,3%7,3%
2019 6,2%35,5%
2018 0,9%-0,6%
2017 1,8%12,3%
2016 3,9%14,6%
2015 2,0%9,5%
2014 6,6%21,4%
2013 6,2%19,6%
2012** 1,3%6,0%