Försäkringsförvaltning

Utveckling

Indecap Försäkringsförvaltning

AprilMars2024
(30/4)
Sedan start**Risk***Förvaltnings-
avgift
Guide 2*0,5%5,2%10,6%310,4%12,71,3%
Fondportfölj Offensiv0,4%4,5%8,9%235,6%
10,31,24%
Fondportfölj Bas 0,3%3,2%6,0%133,1%6,71,15%
Fondportfölj Försiktig0,1%1,9%3,1%
59,3%3,40,76%
Guide 1*0,1%1,5%2,3%42,4%2,60,7%

* Den Individuella portföljen består från och med 2018-10-17 av en individuell fördelning mellan Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Tidigare bestod portföljerna av Fondguide Aktie och Fondguide Balans.
** Startdatum för alla portföljerna är 2012-06-30
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk.

 

På Swedbank Försäkrings försäkringsplattform finns våra egna fondandelsfonder representerade vilket gör att ni känner igen konceptet och fonderna från Fondval Indecap. Våra två fondandelsfonder ska ses som två byggstenar med två profiler. Indecap Guide 1 har en lågriskprofil medan Indecap Guide 2 har en högre riskprofil. De två byggstenarna investerar i sin tur i likhet med de fondförvaltare som våra analytiker finner bäst för tidpunken och för respektive portfölj. Det är inom Indecap Guide 1 och 2 som vi gör alla fondbyten.

 

Fondportföljerna består sedan av olika fördelningar mellan Indecap Guide 1 och 2 och kunden väljer den fondportfölj som bäst matchar hens riskprofil.