Försäkringsförvaltning

KIID-dokument

Indecaps fyra fondportföljer som erbjuds inom denna försäkringsförvaltning bygger på två byggstenar – Indecap Guide 1 (B-klassen) och Indecap Guide 2 (B-klassen).