Om oss

Vår värdegrund

Fondmarknaden är komplex och i stort producentstyrd med många olika distributörer. Indecap är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Verksamheten är uppbyggd kring aktiva fondval med daglig uppföljning och utmärkande för Indecap och dess medarbetare är;

 

Vår värdegrund

Indecap är uppbyggt på ett sätt som ger kvalitetssäkring i alla led. Genom en kvalificerad utvärderingsprocess, daglig uppföljning, löpande återkoppling och rapportering tillgodoses på bästa möjliga sätt kundens behov och önskemål.

Erfarenhet

Indecaps styrelse, Investeringsutskott och medarbetare har dokumenterad bred och mångårig erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen. Medarbetarna inom Indecap kompletterar varandra vilket tryggar en god utveckling av kundernas investering och förtroende.

Flexibilitet

Indecap är en flexibel rådgivare på en snabbrörlig och föränderlig marknad. För att nå bästa möjliga resultat bevakar och utvärderar Indecap löpande fondförvaltarna. Det är Indecaps åsikt att det är människor som skapar avkastning och resultat.

Affärskreativa

Indecap följer inte ”stigar andra trampat” utan är affärskreativa i en konservativ bransch. Indecap har den stora aktörens muskler men är snabbfotad som den lille.