Synpunkter/Klagomål

Har du synpunkter eller är du inte nöjd?

Som kund hos oss är din uppfattning om oss, våra tjänster och produkter mycket värdefulla. Vill du uttrycka en synpunkt, är du missnöjd med något eller vill du framföra ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan framföra dina synpunkter till vem som helst på bolaget. Klagomål skall framställas skriftligen till klagomålsansvarig.

Hanteringstid

Vår målsättning är att så snabbt som möjligt besvara ditt klagomål. En bekräftelse på mottagande av klagomålet lämnas så snart som möjligt och ett besked om behandlingstid lämnas inom 14 dagar. För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Vi kommer i dessa fall att meddela dig när svar kan väntas samt en förklaring till fördröjningen.

Rätt till radering

Du har som kund i Indecap AB och/eller Indecap Fonder rätt att få ett utdrag vilka personuppgifter vi lagrar och hanterar om dig som kund. Samt anmäla om du vill att vi ska radera alla uppgifter vi har om dig. Mejla in din beställning/anmälan med namn och telefonnummer till info@indecap.se så kontaktar vi dig.

Dokumentation och uppföljning

Alla kundklagomål registreras och följs upp av klagomålsansvarig person som även löpande rapporterar dessa till VD och styrelsen. Vår målsättning är att ta tillvara våra kunders synpunkter och i möjligaste mån använda dessa för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Extern vägledning

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 0200 22 58 00 eller www.konsumenternas.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se eller din kommun).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.
Klagomålsansvarig är Mats Lagerqvist, tel 08-411 37 70, e-post: mats.lagerqvist@indecap.se