Risknedtrappning

Om pengarna du investerar via oss är tänkta till din pension har du möjlighet att utrusta ditt fondval med risknedtrappning. Risknedtrappningen innebär att risken i ditt fondval succesivt ska minskas ju närmare utbetalningstiden du kommer.