IPS

Produktinformation

Du väljer själv risknivå

Du väljer själv vilken risknivå du ska ha när du sparar i en IPS. Väljer du någon av våra räntefonder tar du en mycket liten risk och får en stabil avkastning under åren. Vill du ta lite större risk i ditt individuella pensionssparande och samtidigt få chans till en högre avkastning kan du kombinera med någon aktiefond.

Flexibilitet

Individuellt pensionssparande är flexibelt, du kan till exempel göra extra inbetalningar när som helst under spartiden. Du kan också spara ett lägre belopp eller göra uppehåll med sparandet under en längre tid. Sparandet kan också ske med en engångsinbetalning. Du väljer själv från vilken ålder pengarna i din IPS ska betalas ut, men tidigast från 55 års ålder. Utbetalningsperioden kan vara mellan 5 och 20 år.

 

Investeringsskydd för dig

Reglerna för handel med bland annat värdepapper har ändrats från och med november 2007. Reglerna syftar till att ge dig som investerar i olika typer av värdepapper, till exempel fonder, ett stärkt skydd. De nya reglerna grundar sig på EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive). Mer information om MIFID hittar du på Regeringskansliets hemsida.

 

Ersättning Indecap

För kunds investeringar i fonder erhåller Indecap AB ersättning från respektive fondbolag.

 

Hållbara placeringingar

Vi vill att du som kund i Indecap ska ha ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier.

Återbetalningsskydd ingår

Det innebär att värdet på ditt sparande alltid betalas till den eller de som du valt till förmånstagare om du skulle dö.

Följ dina fonder på Mina sidor

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.