Styrelse

Håkan Nordblad

Håkan Nordblad

Styrelseordförande
Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan 2009. Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate. Håkan är även ordförande Affärsrådet mellan Sparbankerna och Swedbank och är även ordförande i Kompetens och Kapital i Värmland AB och vice ordförande i EkoVäst Invest AB.

Peter Bredelius

Peter Bredelius

Ledamot (Indecap Fonder)
Peter är jur kand sedan 1988 och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecap-gruppen.

Paulina von Euler

Paulina von Euler

Ledamot
Paulina är partner och VD för von Euler & Partners. Hon har varit verksam i branschen som förvaltare för stiftelser, privatpersoner och företag i över 25 år. Paulina var bland annat ansvarig på SEB för förvaltning av familjestiftelser, Särskild förvaltning. Efter SEB arbetade hon som förvaltare på Trevise Bank.

Cecilia Jeffner

Cecilia Jeffner

Ledamot
Cecilia är civilekonom och styrelseordförande i Sparbanken Bergslagen. Ceclilia var vd för Bergslagens Sparbank mellan 2014 och 2024. Hon har tidigare arbetat i banken i olika roller sedan 1997. Cecilia har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Svealands Risk och Compliance AB och Sparbankernas Riksförbund.

Håkan Johansson

Håkan Johansson

Ledamot
Håkan Johansson är entreprenör och styrelsearbetare. Han har en Fil Kand i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet från olika chefspositioner inom Swedbank AB. Håkan sitter i styrelsen för Ölands Bank AB, Fedelta Finance AB och Finepart AB.

Leif Johansson

Leif Johansson

Ledamot
Leif Johansson har ekonomexamen från Stockholms Universitet och är fd vd för Sparbanken Skaraborg AB. Han har varit verksam inom svenska banker på olika positioner i över 40 år. För närvarande är han styrelseordförande i Ledsjö Vind AB (publ). Leif har tidigare varit styrelseledamot i Sparbanksgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, samt Västra Sveriges Sparbanksförening.

Helene W webb lågupplöst

Helene Willberg

Ledamot
Helene har över 25 års erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning bl a avseende företagstransaktioner och bolagsstyrning samt revisionstjänster till multinationella företag. Hon är civilekonom och har en bakgrund som auktoriserad revisor och fd vd för KPMG i Sverige. Helene har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Thule Group AB.

Mats webb lågupplöst

Mats Lagerqvist

Koncernchef
Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Sedan 2023 är Mats på nytt styrelseledamot i föreningen.

Styrelsesammansättning – dotterbolag

Indecap AB

Ordförande: Paulina von Euler
Ledamöter: Håkan Johansson och Leif Johansson
Vd: Mats Lagerqvist

Indecap Fonder AB

Ordförande: Helene Willberg
Ledamöter: Cecilia Jeffner och Peter Bredelius
Vd: Johan Svedin