Medarbetare

Mats Lagerqvist

Mats Lagerqvist

VD
Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledarmot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är även styrelseordförande i MedMera Bank.

kajsa2

Kajsa Bennett

Administration
Kajsa har arbetat på Indecap sedan maj 2020 med kundtjänst och administration av Indecaps olika tjänster.

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

Regionchef nord
Började på Indecap i april 2012. Gymnasieekonom med över 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen, senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Har tidigare jobbat på Sörmlands sparbank och som försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB.

Elena Herrero

Elena Herrero

Analys och produktutveckling
Elena arbetar på Indecap sedan september 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

Tobias Kohl

Tobias Kohl

Analys Aktiefonder
På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Sebastian Selldal

Sebastian Selldal

Produktansvarig
Sebastian har efter ekonomistudier i Jönköping och London arbetat som rådgivare i Häradssparbanken och Swedbank. Arbetar på Indecap sedan våren 2018 med utveckling av företagets produkter.

Hedvig Svedin

Hedvig Svedin

Kommunikation
På Indecap sedan februari 2012. Hedvig har studerat på Handelshögskolan samt på JMK, båda i Stockholm. Hedvig har tidigare arbetat för Standard&Poor’s.

Jenny Undberg

Jenny Undberg

Ekonomi
Jenny arbetar på Indecap sedan januari 2015 som ansvarig för bolagets ekonomifunktion. Jenny har arbetat 15 år med revisions och redovisningsfrågor och kommer senast från Rådek Redovisning och Revision. Sedan 2007 har hon haft uppdrag för ägarbolag till Indecap.

Karl Wahnberg

Karl Wahnberg

Analyschef / analys Hedgefonder
På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.

Jan Berglund

Jan Berglund

Den 1:a januari 2016 började Jan Berglund på Indecap Fonder AB som vice VD. www.indecapfonder.se

Johan Svedin

Johan Svedin

Den 1:a januari 2016 började Johan Svedin på Indecap Fonder AB som VD. www.indecapfonder.se

Jesper Idehed

Jesper Idehed

Den 1:a januari 2018 började Jesper Idehed på Indecap Fonder AB. www.indecapfonder.se

Peter Bredelius

Peter Bredelius

Bolagsjurist
Peter är jur kand sedan 1988 och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl och arbetar nu som konsult via företaget HP Bredelius AB. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecap-gruppen.

Joakim Isaksson

Joakim Isaksson

IT-rådgivning
Joakim är civilingenjör sedan 2001 och har sedan dess varit verksam i olika roller som IT leverantör inom den finansiella sektorn. Idag arbetar Joakim med konsultverksamhet inom gränssnittet mellan verksamhet och IT genom företaget Kloink AB. Joakim är anlitad som IT rådgivare med fokus på IT-styrning, avtal och beställningar för Indecapkoncernen.

Håkan Berg

Håkan Berg

Riskansvarig
Håkan är ansvarig för Indecaps riskfunktion via Transcendent Group där han är styrelseordförande. Innan dess arbetade han som koncernriskchef i Swedbank. Håkan har en lång erfarenhet från och bred kompetens inom den finansiella sektorn.

DavidBergin_Cinode

David Bergin

Complienceansvarig
David är jurist samt ekonom och är ansvarig för Indecaps compliancefunktion via Transcendent Group där han arbetar som konsult sedan 2020. Som konsult arbetar David med outsourcade compliancefunktioner samt hjälper till som sakkunnig i frågor relaterade till finansiella regelverk.

Anna Olls Eén

Anna Olls Eén

Internrevision
Anna arbetar med Indecaps internrevisionsfunktion via PwC där hon är internrevisionskonsult. Som konsult arbetar Anna med outsourcade och-cosourcade internrevisionsfunktioner för banker, fondbolag och försäkringsbolag inom finansiell sektor där hon fungerar som projektledare men också specialist. Anna är civilekonom och har bakgrund inom en av Sveriges störst banker.

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Internrevisionsansvarig
Fredrik är ansvarig för Indecaps Internrevisionsfunktion via PwC där han är Internrevisionspartner och ansvarar för bland annat outsourcade internrevisionsfunktioner inom finansiell sektor. Innan dess arbetade han inom försäkringsbranschen och som controller inom ett retailföretag.