Medarbetare

Mats webb lågupplöst

Mats Lagerqvist

VD
Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Sedan 2023 är Mats på nytt styrelseledamot i föreningen.

Maria Gunnarsson Ferm beskuren Indecapbakgrund

Maria Gunnarsson – Ferm

Försäljningschef
Ekonomexamen med inriktning finansiell ekonomi och nationalekonomi. Verkat inom finansbranschen sedan 2001. Har tidigare jobbat på Swedbank Robur som Försäljningsansvarig och kommer senast från Movestic Liv & Pension där hon ansvarade för fondutvärderingen.

Håkan Karlsson

Håkan Karlsson

Regionchef nord
Började på Indecap i april 2012. Gymnasieekonom med över 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen, senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Har tidigare jobbat på Sörmlands sparbank och som försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB.

Elena webb lågupplöst

Elena Herrero

Analys och produktutveckling
Elena arbetar på Indecap sedan september 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

Hedvig webb lågupplöst

Hedvig Svedin

Hållbarhet
På Indecap sedan februari 2012. Hedvig har studerat på Handelshögskolan samt på JMK, båda i Stockholm. Hedvig har tidigare arbetat för Standard&Poor’s.

Sebastian webb lågupplöst

Sebastian Selldal

Produktansvarig
Sebastian har efter ekonomistudier i Jönköping och London arbetat som rådgivare i Häradssparbanken och Swedbank. Arbetar på Indecap sedan våren 2018 med utveckling av företagets produkter.

Tobias webb lågupplöst

Tobias Kohl

Analys Aktiefonder
På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Jenny U webb lågupplöst

Jenny Undberg

Ekonomi
Jenny arbetar på Indecap sedan januari 2015 som ansvarig för bolagets ekonomifunktion och har även rollen om dataskyddsombud. Sedan 2007 har hon haft uppdrag för ägarbolag till Indecap.

Karl webb lågupplöst

Karl Wahnberg

Analyschef / analys Hedgefonder
På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.

Sara Jern Indecapbakgrund beskuren

Sara Jern

Administration
Civilekonom från Stockholms universitet med 16 års erfarenhet från finansbranschen. Hon kommer senast från C WorldWide Asset Management som fondadministratör men har även jobbat många år som client manager på TriOptima.

Johan webb lågupplöst

Johan Svedin

Den 1:a januari 2016 började Johan Svedin på Indecap Fonder AB som VD. www.indecapfonder.se

Kajsa webb lågupplöst

Kajsa Bennett

Administration
Kajsa har arbetat på Indecap sedan maj 2020 med kundtjänst och administration av Indecaps olika tjänster.

Mathilda jacka Indecapbakgrund beskuren

Mathilda Undberg

Administration
Mathilda har sedan 2016 arbetat extra på Indecap. Sedan september 2023 arbetar hon med kundtjänst och administration av Indecaps olika tjänster.

Jan Berglund

Jan Berglund

Den 1:a januari 2016 började Jan Berglund på Indecap Fonder AB som vice VD. www.indecapfonder.se

Peter Bredelius

Peter Bredelius

Bolagsjurist
Peter är jur kand sedan 1988 och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl och arbetar nu som konsult via företaget HP Bredelius AB. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecap-gruppen.

Karin Sandberg comliance

Karin Sandberg

Funktionen för regelefterlevnad (compliance)
Karin ansvarar för funktionen för regelefterlevnad via Advisense och bidrar med stöd till centralt funktionsansvarig gällande AML/CFT. Karin har en jur kand och har tidigare arbetat som affärsjurist. Under de senaste åren har Karin ansvarat för funktionen för regelefterlevnad vid flera banker.

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Internrevisionsansvarig
Fredrik är ansvarig för Indecaps Internrevisionsfunktion via PwC där han är Internrevisionspartner och ansvarar för bland annat outsourcade internrevisionsfunktioner inom finansiell sektor. Innan dess arbetade han inom försäkringsbranschen och som controller inom ett retailföretag.

Hanna Lindström

Hanna Lindström

Riskansvarig
Hanna är ansvarig för Indecaps riskfunktion via Advisense. Hon har de senaste åren arbetat som risk- och compliancekonsult inom bank och finans. Innan dess arbetade hon på Finansinspektionen som analytiker inom främst FINREP och COREP. Hon har även tidigare arbetat i olika roller på Swedbank och har erfarenhet från arbete inom Kapitalförvaltning.