Investeringsutskott

För att bistå ansvarig förvaltare med omvärldsbevakning, omvärldsanalys och fondval har Indecap inrättat ett investeringsutskott. Utskottet som har en rådgivande funktion bidrar med såväl strategiska som taktiska synpunkter i förvaltningsarbetet.

Elena webb lågupplöst

Elena Herrero

Elena är analytiker och huvudförvaltare för fonden Indecap Guide Q30. Hon har arbetat på Indecap sedan 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

Tobias webb lågupplöst

Tobias Kohl

På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetet inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Mats webb lågupplöst

Mats Lagerqvist

Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är även styrelseordförande i MedMera Bank.

Karl webb lågupplöst

Karl Wahnberg

På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.