Indecaps organisation

Indecap AB och Indecap Fonder AB ägs till 100 % av Indecap Holding AB. Indecap Holding AB ägs till en majoritet av Sveriges sparbanker samt av grundare och personal i Indecap genom företag.

Lista på Indecap Holdings ägare.