Indecaps organisation

Indecap AB och Indecap Fonder AB ägs till 100 % av Indecap Holding AB. Indecap Holding AB ägs till 84,1 % av sparbanker och 15,9 % av grundare och personal i Indecap genom företag.

Lista på Indecap Holdings ägare.