Indecap har ingått avtal med distributörer såsom banker och försäkringsbolag som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Indecap uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.