Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Fonder

Styrelsen för Indecap AB har för att anpassa sig till det nya EU direktivet, ”Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder” (AIFMD), valt att överlåta Indecap ABs fonder till det nystartade systerbolaget Indecap Fonder AB (org nr 556971-7340). AIFMD berör alla bolag som förvaltar specialfonder. Detta kommer inte att påverka dig som kund. Finansinspektionen fattade beslut om att godkänna ansökan för AIFMD 2015-07-15 och som träder i kraft omedelbart, detta innebär i korthet att fonderna kommer att överlåtas från Indecap AB till Indecap Fonder, dessa två bolag har gemensam ägare.

Genom att besöka www.indecapfonder.se eller klicka på bilden nedan kan du läsa mer om Indecap Fonder AB.

Indecap Fonder logga genomskinlig bakgrund