Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English
Vi ska vara kundens förstaval avseende
rådgivning på fondmarknaden

Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar.

Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgiv­ning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till under­liggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevak­ning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respek­tive placeringsinriktning. Verksamheten står under tillsyn av Finans­inspektionen.

Indecap ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker samt bolagets grundare och anställda.