Utveckling för Fondval Offensiv

Fondval Offensiv - Avkastning

Offensiv Index*
Oktober-1,6%-1,7%
2023 (31/10)6,8%8,7%
Sedan start**316,7%182,3%
Årlig sedan start**8,9%6,4%
Risk***11,912,6

Fondval Offensiv - Historisk avkastning

ÅrOffensiv Index*
2022-8,7%-11,2%
202121%26%
20206,7%5,4%
201932,4%26,4%
2018-0,4%-4,1%
201711,3%11,0%
201613,5%11,5%
20158,9%2,0%
201419,8%17,4%
201318,2%16,5%
20129,9%13,0%
2011-12,8%-9,4%
20109,9%12,2%
200952,5%39,0%
2008-27,0%-35,3%
200710,0%4,6%

* Fondval Offensiv: sedan 2015-02-28 består index av 45% MSCI Sweden, 28% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 4,5% OMRX T-Bill, 4,5% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består index av 46% SIX PRX, 29% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 3,5% OMRX T-Bill, 3,5% OMRX T-Bond. Innan bestod index av 50 % MSCI The World Index Net TR, 25 % SIX PRX, 25 % MSCI Emerging Market Net TR (data hämtat från Moneymate)
** Startdatum för Fondval Offensiv är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start