Pension

Pensionspyramiden visar hur de olika delarna av det svenska pensionssystemet hänger ihop. Pyramiden består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Allmän pension är bottendelen som staten ansvarar för som kommer från din tidigare inkomst och består av inkomstpension och premiepension. De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare och det är mellanskiktet på pyramiden. Du kan även frivilligt komplettera ditt pensionssparande med ett privat pensionsspar och det illustreras av toppen på pyramiden.

Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. De färgade delarna av pyramiden visar vilka delar du själv väljer hur du vill investera dina framtida pensionspengar.