Utveckling för den Offensiva portföljen

* Index består från 2018-10-17 av 40% MSCI Sweden Net TR, 26% MSCI The World Index Net TR, 16% MSCI Emerging Market Net TR, 9% OMRX T-Bill, 9% OMRX T-Bond. Innan dess av 40% MSCI Sweden Net TR, 24% MSCI The World Index Net TR, 16% MSCI Emerging Market Net TR, 10% OMRX T-Bill, 10% OMRX T-Bond.
** Startdatum för alla portföljerna är 2012-06-30

 SeptemberAugusti2021
(30/9)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv-2,54%-0,24%10,71%179,60%
Index Offensiv*-3,06%0,88%14,72%145,59%

Fondguide offensiv – Historisk avkastning

ÅrOffensiv Index*
20205,42%4,99%
201928,0%24,2%
2018-0,9%-4,1%
20178,9%9,6%
20167,9%10,8%
20153,7%1,4%