Utveckling för den Basportföljen

*Index består sedan 2019-11-30 av 22,5% MSCI Sweden Net TR, 19% MSCI The World Index Net TR, 9% MSCI Emerging Market Net TR, 24,75% OMRX T-Bill, 24,75% OMRX T-Bond. Sedan 2018-10-17 av 25% MSCI Sweden Net TR, 20% MSCI The World Index Net TR, 10% MSCI Emerging Market Net TR, 22,5% OMRX T-Bill, 22,5% OMRX T-Bond. Innan dess av 25% MSCI Sweden Net TR, 15% MSCI The World Index Net TR, 10% MSCI Emerging Market Net TR, 25% OMRX T-Bill, 25% OMRX T-Bond.
** Startdatum för alla portföljerna är 2012-06-30.

 DecemberNovember2021
(31/12)
Sedan start**
Fondportfölj Bas 2,60%2,22%11,11%111,61%
Index Bas*2,22%0,98%13,66%91,44%

Fondguide försäkring bas – Historisk avkastning

ÅrBasIndex*
202111,11%13,66%
20203,22%3,36%
201919,2%16,4%
2018-0,9%-2,7%
20179,3%5,4%
20164,2%7,4%
20155,3%2,8%