Utveckling för Fondval Individuell

Fondval Individuell - Avkastning

Individuell fördelning mellan Guide 1 och Guide 2

Guide 1Guide 2
April0,1%0,6%
2024 (30/4)2,4%10,9%
Sedan start**47,4%347,2%
Årlig sedan start**3,3%13,5%
Risk***2,512,3

Fondval Individuell - Historisk avkastning

ÅrGuide 1Guide 2
20236,6%15,5%
2022-1,8%-10,3%
20212,53%22,36%
2020 0,3%7,3%
2019 6,2%35,5%
2018 0,9%-0,6%
2017 1,8%12,3%
2016 3,9%14,6%
2015 2,0%9,5%
2014 6,6%21,4%
2013 6,2%19,6%
2012** 1,3%6,0%

** Startdatum för Fondval Individuell är 2012-06-30.
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.