Utveckling för Fondval Försiktig

Fondval Försiktig - Avkastning

Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.

 Försiktig
April0,41%
2022 (30/04)-1,66%
Sedan start*58,31%
Årlig sedan start*3,64%
Risk**4,17

Fondval Försiktig - Historisk avkastning

Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.

ÅrFörsiktig
20214,79%
20201,0%
20198,9%
20180,8%
20172,9%
20164,9%
20152,2%
20146,6%
20136,2%
20124,0%
2011-0,3%
20100,3%
2009*6,7%

* Startdatum för Fondval Försiktig är 2009-06-30.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start.