Utveckling för Fondval Bas

Fondval Bas - Avkastning

BasIndex*
Mars 4,3%4,2%
2024 (31/3)8,2%7,8%
Sedan start**282,7%185,7%
Årlig sedan start**8,2%6,3%
Risk***9,810,5

Fondval Bas - Historisk avkastning

ÅrBasIndex*
202313,3%14,3%
2022-7,4%-10,3%
202117,8%21,7%
20205,7%4,8%
201927,7%22,5%
2018-0,1%-3,3%
20179,7%9,3%
2016 11,9%10,0%
2015 7,1%1,3%
2014 16,8%15,9%
2013 15,5%14,2%
2012 9,1%11,1%
2011-8,1%-4,9%
2010 5,7%9,5%
200937,3%26,5%
2008-20,7%-26,7%
2007 3,7%-1,4%

* Fondval Bas: sedan 2015-02-28 består index av 38% MSCI Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging Market Net TR, 11% OMRX T-Bill, 11% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består