IPS

Utveckling för den Offensiva portföljen

December November2022
(31/12)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv-2,8%4,8%-8,5%173%
Index Offensiv*-3,6%5,6%-10,6%135,6%