IPS

Utveckling för den Offensiva portföljen

 SeptemberAugusti2021
(30/9)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv-2,54%-0,24%10,71%179,60%
Index Offensiv*-3,06%0,88%14,72%145,59%