IPS

Utveckling för den Offensiva portföljen

OktoberSeptember2023
(31/10)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv-1,4%-2,6%7,5%189,3%
Index Offensiv*-1,5%2,3%7,9%150,4%