IPS

Utveckling för den Offensiva portföljen

 AugustiJuli2022
(31/08)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv-2,38%5,56%-10,60%166,82%
Index Offensiv*-2,01%6,31%-11,15%134,14%