IPS

Utveckling för den Offensiva portföljen

AprilMars2023
(30/04)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv1,7%0,4%8,5%196,3%
Index Offensiv*1,0%1,0%7,3%152,8%