IPS

Utveckling för den Offensiva portföljen

 AprilMars 2022
(30/04)
Sedan start**
Fondportfölj Offensiv-0,18%-0,81%-7,93%174,77%
Index Offensiv*-2,50%-0,16%-9,40%138,77%