IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

JuniMaj2024
(30/6)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig0,3%0,3%3,8%
60,3%
Index Försiktig*1,3%0,3%3,8%42,2%