IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

OktoberSeptember2023
(3/10)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig0,2%-1,3%4,5%
50,7%
Index Försiktig*0,0%1,0%2,6%31,8%