IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

FebruariJanuari 2023
(28/02)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig-0,2%2,4%2,2%
47,5%
Index Försiktig*-2,1%2,5%0,4%29,0%