IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

 SeptemberAugusti2021
(30/9)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig-0,60%0,08%2,83%
45,87%
Index Försiktig*-1,20%0,20%2,62%34,47%