IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

 OktoberAugusti2022
(31/10)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig1,6%-0,9%-3,6%
42,8%
Index Försiktig*1,1%-1,5%-6,1%29%