IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

 DecemberNovember2021
(31/12)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig0,26%0,25%4,39%
48,09%
Index Försiktig*0,52%1,00%4,82%37,34%