IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

MarsFebruari2024
(31/3)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig1,9%0,4%2,9%
59,1%
Index Försiktig*1,6%0,3%2,1%39,9%