IPS

Utveckling för den Försiktiga portföljen

* Index består av 6% MSCI Sweden Net TR, 10% MSCI The World Index Net TR, 4% MSCI Emerging Market Net TR, 40% OMRX T-Bill, 40% OMRX T-Bond.

 MajApril2022
(31/05)
Sedan start**
Fondportfölj Försiktig-0,54%0,36%-2,33%
44,64%
Index Försiktig*0,37%-1,87%-5,01%30,46%