IPS

Utveckling för Basportföljen

December November 2022
(31/12)
Sedan start**
Fondportfölj Bas -1,7%3,2%-5,5%100%
Index Bas*-2,9%3,8%-8,5%75,3%