IPS

Utveckling för Basportföljen

OktoberSeptember2023
(31/10)
Sedan start**
Fondportfölj Bas 0,6%-2,0%5,2%110,5%
Index Bas*-0,7%1,6%4,4%83,0%