IPS

Utveckling för Basportföljen

 AugustiJuli2022
(31/08)
Sedan start**
Fondportfölj Bas -1,66%3,35%-7,08%96,63%
Index Bas*-1,76%4,32%-8,43%75,30%