IPS

Utveckling för Basportföljen

 SeptemberAugusti2021
(30/9)
Sedan start**
Fondportfölj Bas -1,57%-0,08%6,73%103,26%
Index Bas*-2,13%0,54%8,55%82,83%