Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Kvinnor i fokus för ny Sverigefond

Indecap introducerar nu Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner.

Fondmarknaden har växt och utvecklats rejält de senaste åren. Idag finns det ca 2 500 fonder på den svenska marknaden, alla med sin inriktning och urval. Parallellt med fondvärlden har även samhället utvecklats. På agendan har frågor kommit upp såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbarhet och global uppvärmning. Fokus idag ligger inte bara på tillväxt, utan även på hur tillväxt skapas. Det finns därför ett flertal fonder med fokus på miljöfrågor eller etik, dock har det saknas ett alternativ för de som vill investera i jämställdhet. Nu finns äntligen den möjligheten via Indecap Q30 – en Sverigefond som fokuserar på kvinnligt ledarskap.

Många pratar om vikten av och fördelarna med kvinnligt ledarskap, men få vet hur de personligen ska göra för att stödja utvecklingen åt det hållet. Indecap har nu därför tagit fram ett verktyg för just detta, ett instrument som gör det möjligt för alla som vill att investera utifrån dessa principer.

”Vi diskuterade kvinnligt ledarskap på kontoret och insåg till vår förvåning att vi inte kunde hitta en fond på hela den nordiska marknaden som fokuserade på detta. Det kändes orimligt att vi i Sverige, som brukar se oss själva som föredöme i dessa frågor, inte har möjlighet att få med denna pusselbit i våra investeringsbeslut” säger Mats Lagerqvist, vd för Indecap.

Elena Herrero som är förvaltare av fonden förklarar processen: ”Indecap har analyserat svenska små- medel- och storbolag och sökt efter de som har kvinnor i höga positioner. Dessa bolag får en totalpoäng baserat på olika faktorer som viktas. Utifrån detta skapar Indecap en sektorneutral och likviktad algoritm som Q30 följer där de trettio svenska börsbolagen med högst poäng finns representerade. Genom att fonden är sektorneutral håller sig risken i paritet med Stockholmsbörsen. Nu kan man äntligen omsätta studierna till praktik och se om det stämmer att företag som fokuserar på kvinnligt ledarskap utvecklas bättre än sina konkurrenter.”