Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Blanketter

 

 

 

Byte av förmånstagare till livskyddet

 

Faktablad/KIID

Avgifterna som står i faktabladen för Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2 är ej tillämpliga för Sparbankernas kunder som har Indecaps förvaltningstjänsten då avgifterna då är kraftigt rabatterade.