Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Policy om Personuppgifter

EU:s regelverk för dataskyddsförordning medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och ställer fler och hårdare krav på de företag och organisationer som behandlar personuppgifter. På Indecap hanterar vi personuppgifter i flera syften; bland annat för att kunna administrera vår kundrelation med dig, kunna svara på eventuella frågor från dig samt att nå ut med aktuell information. Indecap värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för andelsägare, leverantörer, samarbetspartners och anställda samt andra personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet.

Dina personliga uppgifter hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser och integritetsskyddsregler. Det innebär bland annat att dina inloggningsuppgifter hanteras på ett säkert sätt genom stark kryptering. När du använder Indecaps app krävs att du ger ditt medgivande till att appen får åtkomstbehörighet till ett antal funktioner i mobiltelefonen eller surfplattan. Dessa funktioner används för att förbättra användarupplevelsen när du använder appen. Funktionerna anropas endast vid behov under sessionen när du använder appen.

Appen använder analysverktygen Crashlytics och Fabric. Det data som spåras via verktygen används i syfte att förbättra användarupplevelsen. Exempelvis kan vi spåra och felsöka krascher för att kunna åtgärda problem snabbare. Inga personliga uppgifter såsom namn, personnummer, konton, kontakter, telefonnummer, adress, IP-adress eller liknande samlas in eller lagras.

Om du vill tillvarata dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller har andra frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta Indecaps DPO via info@indecap.se.