Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Bästa möjliga resultat

 

Indecap är skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order för fonds eller förvaltad portföljs räkning. Härmed avses bolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder och portföljer bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra väsentliga förhållanden.