Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Styrelse

Håkan Nordblad

Styrelseordförande

Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan 2009. Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan sitter även i styrelsen för Handelskammaren Värmland och EkoVäst Invest AB samt några mindre bolag. Läs mer

 

Peter Bredelius

Ledamot (Indecap Fonder)

Peter är jur kand sedan 1988 och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecap-gruppen. Läs mer

Paulina von Euler

Ledamot

Paulina är partner och VD för von Euler & Partners. Hon har varit verksam 25 år i branschen som förvaltare för stiftelser, privatpersoner och företag. Paulina var bland annat ansvarig på SEB för förvaltning av familjestiftelser, Särskild förvaltning. Efter SEB arbetade hon som förvaltare på Trevise Bank. Läs mer

Cecilia Jeffner

Ledamot

Cecilia är civilekonom och vd för Bergslagens Sparbank sedan 2014. Hon har arbetat i banken i olika roller sedan 1997. Cecilia har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Svealands Risk och Compliance AB och Nyföretagarcentrum Bergslagen. Läs mer

Håkan Johansson

Ledamot

Håkan Johansson är egenföretagare, affärsutvecklare och styrelseledamot. Han har en Fil Kand i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet från olika chefspositioner inom Swedbank AB. Håkan sitter i styrelsen för Swedbank Sjuhärad AB, Ölands Bank AB och J3 Innovation AB. Läs Mer 

 

Leif Johansson

Ledamot

Leif Johansson har ekonomexamen från Stockholms Universitet och är fd vd för Sparbanken Skaraborg AB. Han har varit verksam inom svenska banker på olika positioner i över 40 år. För närvarande är han styrelseordförande i Ledsjö Vind AB (publ). Leif har tidigare varit styrelseledamot i Sparbanksgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, samt Västra Sveriges Sparbanksförening. Läs mer 

Helene Willberg

Ledamot

Helene har över 25 års erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning bl a avseende företagstransaktioner och bolagsstyrning samt revisionstjänster till multinationella företag. Hon är civilekonom och har en bakgrund som auktoriserad revisor och fd vd för KPMG i Sverige. Helene har flera olika styrelseuppdrag bland annat sitter hon i styrelsen för Thule Group AB och Footway.

Mats Lagerqvist

Koncernchef

Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är även styrelseordförande i MedMera Bank.

Styrelsesammansättning – dotterbolag

Indecap AB

Ordförande: Paulina von Euler
Ledamöter: Håkan Johansson och Leif Johansson
Vd: Mats Lagerqvist

 

Indecap Fonder AB

Ordförande: Helene Willberg
Ledamöter: Cecilia Jeffner och Peter Bredelius
Vd: Johan Svedin