Experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare
Information in English

Medarbetare

Mats Lagerqvist

VD

Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledarmot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är även styrelseordförande i MedMera Bank.

Jan Berglund

Den 1:a januari 2016 började Jan Berglund  på Indecap Fonder AB som vice VD. www.indecapfonder.se

Diana Hedman

Administration

Diana har arbetat på Indecap sedan februari 2018 med kundtjänst och administration av Indecaps olika pensionstjänster.

Elena Herrero

Analys och produktutveckling

Elena arbetar på Indecap sedan september 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

 

Håkan Karlsson

Regionchef nord

Började på Indecap i april 2012. Gymnasieekonom med över 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen, senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Har tidigare jobbat på Sörmlands sparbank och som försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB.

Tobias Kohl

Analys Aktiefonder

På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetat inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Sebastian Selldal

Administration

Sebastian har efter ekonomistudier i Jönköping och London arbetat som rådgivare i Häradssparbanken och Swedbank. Arbetar på Indecap sedan våren 2018 med analys och produktutveckling.

Hanna Stafren

Administration

Hanna arbetar på Indecap sedan mars 2014 med kundtjänst och administration av Indecaps olika pensionstjänster. Hon har tidigare jobbat på Swedbank som rådgivare. Hanna har en kandidat examen i ekonomi från Mittuniversitet i Östersund.

Hedvig Svedin

Kommunikation 

På Indecap sedan februari 2012. Hedvig har studerat på  Handelshögskolan samt på JMK, båda i Stockholm. Hedvig har tidigare arbetat för Standard&Poor’s.

Jenny Undberg

Ekonomi

Jenny arbetar på Indecap sedan januari 2015 som ansvarig för bolagets ekonomifunktion. Jenny har arbetat 15 år med revisions och redovisningsfrågor och kommer senast från Rådek Redovisning och Revision. Sedan 2007 har hon haft uppdrag för ägarbolag till Indecap.

Karl Wahnberg

Analyschef / analys Hedgefonder

På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.

Peter Bredelius

Bolagsjurist

Peter är jur kand sedan 1988 och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl och arbetar nu som konsult via företaget HP Bredelius AB. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecap-gruppen.

Joakim Isaksson

IT-rådgivning

Joakim är civilingenjör sedan 2001 och har sedan dess varit verksam i olika roller som IT leverantör inom den finansiella sektorn. Idag arbetar Joakim med konsultverksamhet inom gränssnittet mellan verksamhet och IT genom företaget Kloink AB. Joakim är anlitad som IT rådgivare med fokus på IT-styrning, avtal och beställningar för Indecapkoncernen.

 

Håkan Berg

Riskansvarig

Håkan är ansvarig för Indecaps risk- och compliancefunktion via Transcendent Group där han är styrelseordförande. Innan dess arbetade han som koncernriskchef i Swedbank. Håkan har en lång erfarenhet från och bred kompetens inom den finansiella sektorn.

Thomas Blomgren

tf. Complienceansvarig

Thomas är jurist samt ekonom och är ansvarig för Indecaps compliancefunktion via Transcendent Group där han arbetar som konsult sedan 2017. Thomas arbetar brett med compliance inom bank och finans och har erfarenheter både som regelverksansvarig, expertresurs och projektledare.

Nathalie Svensk

Complienceansvarig

Nathalie är jurist och ansvarig för Indecaps compliancefunktion via Transcendent Group där hon arbetar som konsult sedan tre år tillbaka. Som konsult har Nathalie främst uppdrag som complianceansvarig på mindre och medelstora finansiella bolag men hon arbetar också med specifika regelverksprojekt och utbildar inom området. Nathalie är i dagsläget föräldraledig.

Hanna Lindström

Risk

Hanna är ansvarig för Indecaps riskfunktion via Transcendent Group. Hon har de senaste tre åren arbetat som risk- och compliancekonsult inom bank och finans. Innan dess arbetade hon på Finansinspektionen som analytiker inom främst FINREP och COREP. Hon har även tidigare arbetat i olika roller på Swedbank och har erfarenhet från arbete inom Kapitalförvaltning.

Fredrik Söder

Internrevisionsansvarig

Fredrik är ansvarig för Indecaps Internrevisionsfunktion via PwC där han är Internrevisionspartner och ansvarar för bland annat outsourcade internrevisionsfunktioner inom finansiell sektor. Innan dess arbetade han inom försäkringsbranschen och som controller inom ett retailföretag.